“Düne dönmenin faydası yok, çünkü o zamanlar farklı bir insandım.” Alıce

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
yukarı

az ve öz insanın bilmesi gereken ögretiler: Ezoterizm

Bilgi aktarıldığında bir değişim yaratıyorsa, o bilgi bu değişime maruz kalan kişi üstünde tesir ediyor diyebiliriz. Bu noktada hem bilginin kaynağının aktarırken kullandığı yollar, hem de aktarılan kişinin kendi yaşam deneyimleriyle algılaması yüzünden, bilgi bu kısa yolculuğu içinde değişime uğrayabilir. Yani bilgi kaynağından çıktığı andan itibaren onu alacak kişi için geleni ve kendinde olanı harmanlaması söz konusudur. Aslında ezoterizm de buradan yola çıkarak belirli gizli doktrinlerin (öğretilerin) aktarılması konusunda belirli yollar geliştirmiştir. Bilginin korunması maksadıyla en çok inisiyatik eğitim tercih edilmiştir.

Peki inisiyatik eğitim nasıl bir süreçtir?  Öğretmen ve öğrenci yani mürşit ve mürit olarak ifade edilebilen iki kişi söz konusudur. Öğretmen ezoterik doktrinleri koruyan ve inisiye amacıyla öğrencisine aktaran üstattır. Öğrenci ise ezoterik doktrinleri öğrenerek, kavrayarak ve uygulayarak mürşit olmayı hedefleyen kişidir. Öğrenci mürşit olduğunda ise istediği taktirde bir zincir oluşturarak yeni inisiye öğrencilerine eğitim verebilir. Bu duruma Anadolu’da el almakta denir. Aynı zamanda bu durum hermetik zincir olarak da bilinir. Bütün bu süreç inisiyatik eğitimin mantalitesini ortaya serer.

İnisiye kelimesi Latince ‘bir yere girme, kabul edilme, başlama’ anlamına gelirken, Osmanlıca’da Arapça kökenli ‘süluk’ kelimesine denk düşer. Bu kelimenin açıklanışı ise iplik, sıra, dizi, tutulan yol anlamlarına gelir.

______

İnisiye eğitiminin süreci aslında çok aşamalı ve zorlu bir süreçtir. İlk adım aday seçimidir. Bu noktada adayın psişik yeteneklerine ve zihinsel düzeyine bakılır ve elemeden geçirilir. Eğer öğretmen adayın yeterli kapasitesi olduğunu düşünürse sınav süreci başlar. Aslında bu sınav süreçleri çeşitli öğretilerde farklı yollardan yapılabilir. Örneğin Eski Mısır, Şamanizm, Maya gibi öğretilerin inisiye eğitiminin içinde izledikleri yollar farklılık gösterebilir. Özellikle Eski Mısır öğretisinin çok sert koşulları olduğu bilinir ve çeşitli sınavların ölümle sonuçlandığı anlatılır.

İkinci adım aslında eğitim sürecinin resmen başlamasıyla ilgilidir. İnisiye öğrencisine yol ve yöntem gösterilir. Fakat bilgi doğrudan aktarılmaz, sembollerle verilir. Çünkü gizlilik ilkesi ve ruhsal tesir çok önemli iki dinamiktir. Öğrencinin kendi iç çatışmaları ve deneyimleri ile mücadelesi sonucu kişisel bir yerden bilgiye eriştiği görülür.

Üçüncü adım olarak çalışmaların, öğretilerin ve aktarılan sırların seviyesi arttırılır. İmajinasyon çalışmaları, nefis terbiyesi ve psişik yetenekler ile ilgili bilgilerin teorik olarak verilmesi gibi denetlemeler yapılır. Öğrendiği teorik bilgilerle pratik yapmaya başlayan öğrenci çeşitli trans halleri yaşamaya ve geçmişiyle, travmalarıyla, yaşam birikimleriyle hesaplaşmaya ve kabullenmeye başlar. Bu süreç için kendi kendini yargılama süreci de denebilir. Bu aşamalar boyu ruhsal tesir çok önemli bir yerde durur, çünkü kişinin tekamül deneyimini kişiselleştiren şey aslında bu kavramdır. Bu adımın sonunda deneyimleri sonucu öğrencinin ‘saf şuur halini’ ikinci kez elde ettiği düşünülür ve buna ikinci doğuş denir.

Dördüncü adım aslında öğrencinin, öğretmeninin yardımı olmadan, teorik bilgileriyle pratik yaptığı trans hallerini, yüksek şuurla birlikte görünmez alemi deneyimlediği süreçlerini tamamiyle kavramaya başladığı adımdır. Nefis terbiyesini sağlamasıyla bu psişik güçlerini çıkarları uğruna kullanmamasının sağlandığı düşünülür.

 

 

Tüm bu insiye eğitiminin mantığının dayandığı şeyler doğal olarak çok soyut bir yerde durmaktadır. Aktarılan tüm bu bilgilerin gizliliği mevzubahisse güvenin nasıl sağlandığı, inisiyenin çıkarları uğruna neden güçlerini kullanmadığı, bilginin nasıl olur da değişime uğramadığı gibi noktalarda çok fazla soru işareti kalmaktadır. Bu kavramlar ve durumlar upuzun tarihsel süreçler boyu test edildiklerinden ve deneyimlendiklerinden dolayı belli mekanizmaların güvenirliğinin de test edildiğine inanılır. Mesela bilgilerin gizliliğinin sükut etmesi test edilen veya öğretilen kişilerce korunduğu düşünülür. İnisiyenin çıkarları uğruna güçlerini kullanmadıklarına dair bir garanti elbette ki yoktur. Fakat bu nokta da ruhsal tesir ve erişilen üstat statüsüne güvenilir. Manevi diplomasını yani tekamülünü, almış kişiler zaten belli başlı güvenirlik testlerinden geçmiş kişilerdir. Test edilmiş ve iyi amaçlarla birlikte olduğu onaylanan kişilerin o olgunluk seviyesine, kamil insan mertebesine ulaştığı düşünülür.

Yine bilginin nasıl olur da değişime uğramadığı noktasında ise özdeki bilginin asla değişmediği fakat kişisel deneyimlerle harmanlandığından dolayı zaten çok öznel bir yerde durduğu bilinir. Bu açıdan yeniden ruhsal tesir kavramı ortaya gelir çünkü bilgi aktarılan kişi, kendi ruhsal tesiri ile birlikte, ona bir anlam biçmiş olur. Yani özetle bilginin değişmediğine dair güvenilirlik problemi özde aynı kalmak şartıyla zaten kişiden kişiye değiştiği yönündedir.

Gelelim ezoterik öğretilerdeki sembolizmin önemine. Bilginin gizliliğinin sağlanması için sembolizm bu konuda çok işlevsel bir yerde durmaktadır. Ezoterik öğreti dışındaki kimseler bu tarz doktrinlerin sembollerine maruz kaldıklarında anlayamazlar ki bu asıl amaçtır. Bu semboller inisiye öğreti içinde özel bir dil gibidir adeta. İnisiye öğrencisinin eğitim sürecinde bilgiye doğrudan ulaşamadığından, sadece yol ve yöntem gösterilerek kendisinin kavramasına bırakıldığından sembolizm önemli bir yerde durmaktadır. Çünkü karşılaştığı sembole denk düşen kavramı deneyimler, bunun üzerinden kendi ruhsal tesiriyle o sembole tekrar bakar.

Özetle inisiyasyon insanın kendi benliğinin bilincine varması ile ilgilenen bir süreçtir. Sembolizm ise inisiye tarafından irdelenen kavramların ya da bilgilerin somutlanmasıdır. Önce upuzun tarihsel süreçler boyunca yaşanan somut durumlar, soyut kavramları meydana getirir. Sonra bu soyut kavramlar sıkıştırılarak sembol haline getirilir ve somut olur. Fakat bu durum öğrenci açısından tam tersine işler. Eğitim süreci içinde öğretmeni tarafından önüne sürülen semboller, o adayın ruhsal tesiriyle de, soyut bir yorum haline gelir. Sonra ise bu soyut yorumu bireyin sindirmesi ve özümlemesi gerekir. Bunun sonucunda ise deneyimlemesinin ve somutlaştırmasının sırası gelecektir.

Yani,

İnisiye için bilgi; deneyim, kavram, sembol şeklinde ilerler.

Öğrenci için bilgi; sembol, kavram, deneyim şeklinde ilerler.

İnisiyatik eğitimin amacı, kültürden kültüre değişse de genel anlamda, öğrencinin ruhunun tortularından arınması ve ruhsal olarak olgun insan mertebesine ulaşmasıdır.

 

2001 yılının Temmuz ayında Sakarya'da doğdu. Sakarya Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı 2. sınıf öğrencisi. 10 yıl kadar karate branşı ile uğraştı. Milli sporculuk geçmişi var ve 2017 yılında dünya üçüncüsü oldu. Sanatın her alanına duyduğu ilgiyle okuduğu bölümü entegre ederek daha da gelişmeyi hedeflemektedir. Özellikle sinemaya çok ilgi duyuyor. Bilgilenme, farketme, tanıma ve üretme süreci hayatının her anına eşlik ediyor.

YORUM YAP